РАБОТА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СТРАНАТА

Преводаческа агенция Хорей работи с преводачи на свободна практика на всички езици. Кандидатите трябва да имат завършена съответната езикова гимназия и/или филология и/или международно признат сертификат и минимум 3 години практически опит в областа на писмените преводи. За преводачите извършващи устен превод – минимум 5 години. Копие от документите за завършено образование и подробна автобиография моля изпращайте на посочения електронен адрес или се свържете с нас.

Преводаческа агенция Хорей желае да установи дългосрочно сътрудничество с физически и/или юридически лица от цялата страна, които да приемат от нейно име, срещу възнаграждение, документи във всяко населено място. За повече информация, моля свържете с управителя на агенцията на посочените телефони.