ЦЕНИ ЗА ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Кратък ценоразпис в български лева за ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на документи само на АНГЛИЙСКИ език с Апостил, за държави без правна помощ. Този ценоразпис е само информативен и не представлява оферта.

За да получите индивидуална оферта за превод и легализация на Вашия документ и срок за неговото изпълнение, а така също и възможна отстъпка, свържете се с нас или заповядайте в нашия офис.

Вид документ

С отложена легализация

С бавна легализация

С нормална легализация

С ускорена легализация

С бърза легализация

Със спешна легализация

С експресна легализация

Цената включва:

1

Удостоверение за раждане, граждански брак, семейно положение, постоянен адрес, акт за смърт.

62,45

10 р.д.

66,90

9 р.д.

73,90

8 р.д.

86,90

5 р.д.

99,90 

4 р.д.

124,30

3 р.д.

137,30

2 р.д.

1 стр. превод, ДТМ*, легализация в Консулски отдел с Апостил

Предлагаме Ви много голямо разнообразие от срокове за изпълнение с цел да оптимизирате разходите си.

Забележка: Получавате документа си готов да го използвате за където Ви е необходим, без да трябва Вие да го носите за легализация или да плащате допълнителни такси за куриерски услуги и други подобни.

 

Вид документ

С отложена легализация

С бавна легализация

С нормална легализация

С бърза легализация

С експресна легализация

Цената включва:

2

Удостоверение за звършен кас, за ппреместване в друго училище, уверение за следване (легализира се оригинала).

65,90

20 р.д.

73,90

15 р.д.

78,45

10 р.д.

94,40

8 р.д.

113,30

7 р.д.

Поставяне на Апостил в МОН, 1 стр. превод, ДТМ, легализация в Консулски отдел

Отново ние извършваме всичко, а Вие получавате документа си готов да го използвате за където Ви е необходим, без да трябва да го носите за легализация, да чакате на опашка или да плащате допълнителни такси за куриерски услуги и други подобни.

Забележка: Посоченият срок на изпълнение съдържа срока от 6 работни дни, през които документът е в Министерство на образованието. Често се случва този срок от 6 работни дни да не бъде спазен от министерството и поради това и времето за легализация ще се удължи съответно с дните на забава от страна на МОН. Алтернативата е в случай на забава от страна на МОН да поискате да легализираме документа чрез бърза или експресна легализация.

 

Вид документ

С отложена легализация

С бавна легализация

С нормална легализация

С бърза легализация

С експресна легализация

Цената включва:

3

Диплома за средно образование, диплома от колеж, диплома за висше образование, приложение към диплома за висше образование, академична справка, диплома за следдипломна квалификация – всички неспециализирани

94,95

20 р.д.

100,45

15 р.д.

107,95

10 р.д.

124,45

8 р.д.

146,35

7 р.д.

Ксерокопие, нотариална заверка на препис, поставяне на Апостил в МОН,превод от 2,5 страници, ДТМ, легализация в Консулски отдел

И тук ние извършваме цялата услуга по заверяване, превод и легализация във всички инстанции – носите ни оригиналите и получавате легализираните копия.

Забележка: При условие, че преводът на документ излезе повече от включените в цената 2,5 страници, съответната разлика се доплаща съгласно цената за превод, а ако преводните страници са по-малко от 2,5 – цената се намалява.

 

Вид документ

С отложена легализация

С бавна легализация

С нормална легализация

С бърза легализация

С експресна легализация

Цената включва:

4

Диплома за средно образование, диплома от колеж, диплома за висше образование, приложение към диплома за висше образование, академична справка, диплома за следдипломна квалификация – всички специализирани, вкл. медицински, военни дипломи.

97,45

20 р.д.

102,95

15 р.д.

110,45

10 р.д.

129,90

8 р.д.

148,85

7 р.д.

Ксерокопие, нотариална заверка на препис, поставяне на Апостил в МОН,превод от 2,5 страници, ДТМ, легализация в Консулски отдел

И тук ние отново извършваме цялата услуга по заверяване, превод и легализация във всички инстанции – носите ни оригиналите и получавате легализираните копия.

Забележка: При условие, че преводът на документ излезе повече от включените в цената 2,5 страници, съответната разлика се доплаща съгласно цената за превод, а ако преводните страници са по-малко от 2,5 – цената се намалява.

 

Вид документ

С отложена легализация

С бавна легализация

С нормална легализация

С бърза легализация

Със спешна легализация

С експресна легализация

Цената включва:

5

Свидетелство за съдимост

54,90

10 р.д.

58,90

9 р.д.

67,30

8 р.д.

76,35

6 р.д.

91,50

5 р.д.

99,90

4 р.д.

Заверяване в МП – поставяне на Апостил,превод от 1 страница, ДТМ, легализация в Консулски отдел

Изберете си от различните срокове за изпълнение и цени и си спестете част от разходите.

Забележка: Свидетелството за съдимост трябва да бъде издадено във формата за чужбина.

 

Вид документ

С отложена легализация

С бавна легализация

С нормална легализация

С бърза легализация

Със спешна легализация

С експресна легализация

Цената включва:

6

Съдебно решение за рег. на фирма, нотариално заверено пълномощно, решение за развод и всички други документи, издадени от съд с подпис и печат на съдия или заверени от нотариус

74,80

10 р.д.

78,80

9 р.д.

85,20

8 р.д.

91,85

6 р.д.

103,40

5 р.д.

120,20

4 р.д.

Заверяване в МП – поставяне на Апостил,превод от 2 страници, ДТМ, легализация в Консулски отдел

Ако е възможно планирайте предварително датата, за която ще ви трябва документа, за да може да се възползвате от възможно най-изгодната за Вас цена.

Забележка: Горните документи понякога изискват предварителна заверка от Ваша страна, преди да ни ги донесете. Обадете ни се предварително, за да ви посъветваме какво да направите.

 

Вид документ

С отложена легализация

С бавна легализация

С нормална легализация

С бърза легализация

Със спешна легализация

С експресна легализация

Цената включва:

7

Медицинско свидетелство за работа в чужбина, имунизационен паспорт на дете, медицинско направление, епикриза и др.

85,80

10 р.д.

91,80

8 р.д.

96,80

7 р.д.

113,80

5 р.д.

124,00

4 р.д.

148,45

3 р.д.

Заверяване в МНЗ, превод от 2 страници, ДТМ, легализация в Консулски отдел с Апостил

И при този вид документи ние извършваме цялата услуга по заверка, превод и легализация.

Забележка: Посочените документи се легализират само в оригинал, като трябва предварително да са заверени от съответните длъжностни лица, които са ги издали.

 

Вид докумен

С отложена легализация

С бавна легализация

С нормална легализация

С бърза легализация

Със спешна легализация

С експресна легализация

Цената включва:

8

Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър или друг фирмен документ от ТР.

85,80

10 р.д.

93,80

7 р.д.

98,00

5 р.д.

116,00

4 р.д.

134,40

3 р.д.

154,60

2 р.д.

Заверяване в АВ, превод от 2 страници, ДТМ, легализация в Консулски отдел с Апостил

Отново ние извършваме цялата услуга по заверка, превод и легализация – само трябва да ни донесете оригинала на актуалното състояние или препис на фирмен документ, заверен с «Вярно с оригинала» от АВ.

Забележка: Посочените документи се легализират само в оригинал, като трябва предварително Вие да си ги извадите от АВ. Възможно е посочените срокове да не бъдат спазени, тъй като АВ понякога забавя времето на заверяване.

 

Вид документ

С отложена легализация

С бавна легализация

С нормална легализация

С ускорена легализация

С бърза легализация

Със спешна легализация

С експресна легализация

Цената включва:

9

Всички документи на граждани и фирми, без специализирани, от чужбина

47,60

10 р.д.

49,60

7 р.д.

54,40

5 р.д.

61,90

4 р.д.

67,45 

3 р.д.

79,45

2 р.д.

85,45

1 р.д.

1 стр. превод, ДТМ*, легализация на превода в Консулски отдел

Предлагаме Ви много голямо разнообразие от срокове за изпълнение с цел да си оптимизирате разходите.

Забележка: При условие, че преводът на документ излезе повече от включените в цената 1 страница, съответната разлика се доплаща съгласно цената за превод.

 

Вид документ

С отложена легализация

С бавна легализация

С нормална легализация

С ускорена легализация

С бърза легализация

Със спешна легализация

С експресна легализация

Цената включва:

10

Всички документи на граждани и фирми, специализирани,от чужбина

49,00

10 р.д.

51,00

7 р.д.

55,00

5 р.д.

62,90

4 р.д.

69,45 

3 р.д.

80,05

2 р.д.

86,05

1 р.д.

1 стр. превод, ДТМ*, легализация на превода в Консулски отдел

Планирайте предварително сроковете, за да се възползвате от по-ниските цени при по-дългите срокове на изпълнение.

Забележка: При условие, че преводът на документ излезе повече от включените в цената 1 страница, съответната разлика се доплаща съгласно цената за превод.

Ако Вие желаете може и сами да извършите всички заверки и да ни предоставите документа си само за превод, като след това или Вие или ние може да го внесем за легализация в Консулски отдел на МВнР.

За превод и легализация на документи от/на немски, френски, испански, италиански и руски език, както и на всеки друг език – свържете се с нас.

ВАЖНО:

  • Когато сравнявате нашите цени с тези на дуги агенции, обърнете внимание на това какво включва дадена цена, както и какви са условията на изпълнение и дали има скрити такси и доплащания.
  • Всички цени са обявени в български лева и без начислен ДДС. При заплащане на цялата цена в брой в офиса на агенцията е възможно да Ви бъде направена търговска отстъпка от крайната цена с ДДС. За тази цел е необходимо да прегледаме документите Ви в офиса.
  • Агенцията изчислява преводите на основа на 1800 машинописни знака на страница.
  • Посочените цени включват всичко. Получавате документа готов да го използвате където Ви е нужно – за чужбина, пред посолство или за пред българските власти.

Моля обърнете се към нас за повече информация относно други видове документи, други езици и легализация от/за държави с правна помощ без Апостил.

*Държавни таксови марки