ЦЕНИ ЗА ПРЕВОД

Ценоразпис за оторизиран превод на някои видове документи. Този ценоразпис е само информативен и не представлява оферта.

За да получите индивидуална оферта за превода на Вашия документ или материал и срок за неговото изпълнение, а така също и възможна отстъпка, свържете се с нас или заповядайте в нашия офис.

ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА И ВКЛЮЧВАТ ПРЕВОД, ПОСЛЕДВАЩА РЕДАКЦИЯ НА ПРЕВОДА ОТ ВТОРИ ПРЕВОДАЧ и ТЕХНИЧЕСКА КОРЕКЦИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С EN ISO 17100:2015, А ТАКА СЪЩО И ФОРМАТИРАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОРИГИНАЛА.

Английски език

Стойност на БАВЕН превод на страница

Стойност на НОРМАЛЕН превод на страница

Стойност на БЪРЗ превод на страница

Стойност на ЕКСПРЕСЕН превод на страница

Паспорт, лична карта, шофьорска книжка, карти за регистрация по БУЛСТАТ и ДДС.

11,50

11,90

15,50

17,50

Удостоверение за раждане, за граждански брак, за семейно положение, имена, кръщение, свидетелство за съдимост и други общински документи за гражданско състояния.

12,90

13,90

16,90

17,90

Дипломи за средно образование от неспециализиани училища, дипломи за висше образование (без приложенията), дипломи, академични справки от средни училища, сертификати и удостоверения за завършени курсове, удостоверения за раждане, свидетелство за съдимост и други документи за гражданско състояние, а така също и други стандартни документи.

13,90

14,90

17,90

18,90

Дипломи за средно образование от специализирани училища (като техникуми например), медицински дипломи за висше образование и приложенията им, приложения на други дипломи за висше образование, академични справки от висши училища, банкови удостоверения, актове за раждане, граждански брак и смърт от чужбина.

14,90

15,20

18,90

19,90

Фирмени данъчни и съдебни решения за регистрация на фирми, актуални състояния, фирмена документация, пълномощни и др; 

Документи на граждани – подробни автобиографии, писма,  трудови документи, кореспонденция, извадки от интернет (които не са специализирани), пълномощни, бракоразводни решения, медицински (които не са епикризи) и др.

14,90

15,50

19,50

19,90

Договори за покупко-продажба, договори за сътрудничество, предварителни договори, нотариални актове, лични и фирмени писма и др. подобни, специализирани договори и споразумения, интернет страници и материали за телевизионни и радиопредавания или за он-лайн излъчване и подобни.

ОТ

НА

ОТ

НА

ОТ

НА

14,90

15,90

16,90

18,50

19,50

19,50

20,50

Специализирани медицински, технически текстове, характеристики на продукти, презентации, правни документи.

ОТ

НА

ОТ

НА

ОТ

НА

16,90

18,90

19,90

20,50

21,50

25,50

29,50

Нормативни документи – наредби, закони, становища и решения на държавни органи и др. подобни, правни и др. текстове, художествени текстове.

ОТ

НА

ОТ

НА

ОТ

НА

20,90

22,50

24,50

25,50

28,50

26,50

29,50

ВСИЧКИ ЦЕНИ, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, СА БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС.

 

Немски, френски, руски, испански и италиански език

Стойност на БАВЕН превод на страница

Стойност на НОРМАЛЕН превод на страница

Стойност на БЪРЗ 
превод на страница

Стойност на ЕКСПРЕСЕН превод на страница

Паспорт, лична карта, шофьорска книжка, карти за регистрация по БУЛСТАТ и ДДС.

12,90

13,90

15,90

17,90

Удостоверение за раждане, за граждански брак, за семейно положение, имена, кръщение, свидетелство за съдимост и други общински документи за гражданско състояния.

13,90

14,90

18,50

18,90

Дипломи за средно образование от неспециализиани училища, дипломи за висше образование (без приложенията), дипломи, академични справки от средни училища, сертификати и удостоверения за завършени курсове, удостоверения за раждане, свидетелство за съдимост и други документи за гражданско състояние, а така също и други стандартни документи.

14,90

15,90

18,50

19,90

Дипломи за средно образование от специализирани училища (като техникуми например), медицински дипломи за висше образование и приложенията им, приложения на други дипломи за висше образование, академични справки от висши училища, банкови удостоверения, актове за раждане, граждански брак и смърт от чужбина.

15,90

16,50

19,50

20,50

Фирмени данъчни и съдебни решения за регистрация на фирми, актуални състояния, фирмена документация, пълномощни и др; 

Документи на граждани – подробни автобиографии, писма,  трудови документи, кореспонденция, извадки от интернет (които не са специализирани), пълномощни, бракоразводни решения, медицински (които не са епикризи) и др.

15,90

16,60

19,50

20,90

Договори за покупко-продажба, договори за сътрудничество, предварителни договори, нотариални актове, лични и фирмени писма и др. подобни, специализирани договори и споразумения, интернет страници и материали за телевизионни и радиопредавания или за он-лайн излъчване и подобни.

ОТ

НА

ОТ

НА

ОТ

НА

ОТ

НА

17,90

18,90

18,90

19,90

20,90

21,90

22,90

23,90

Специализирани медицински, технически текстове, характеристики на продукти, презентации, правни документи.

ОТ

НА

ОТ

НА

ОТ

НА

ОТ

НА

18,90

19,90

19,90

20,90

21,50

22,50

23,50

24,50

Нормативни документи – наредби, закони, становища и решения на държавни органи и др. подобни, правни и др. текстове, художествени текстове.

ОТ

НА

ОТ

НА

ОТ

НА

ОТ

НА

22,50

24,50

26,50

28,50

26,50

28,50

28,50

29,50

ВСИЧКИ ЦЕНИ, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, СА БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС.

За цени на преводи на всички останали езици – не се притеснявайте да се свършете с нас!

Ако превода Ви трябва с печат на агенцията и заверен от преводача, който го е извършил, това е безплатно и няма да заплащате за никакви заверки на преводач и поставяне на фирмена бланка.

БАВЕН: ДО 5 СТРАНИЦИ ЗА НАД 2 ДНИ ИЛИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОБЕМА
НОРМАЛЕН: ДО 5 СТРАНИЦИ ЗА 2 ДНИ ИЛИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОБЕМА
БЪРЗ: ДО 5 СТРАНИЦИ ЗА 1 ДЕН ИЛИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОБЕМА
ЕКСПРЕСЕН: ДО 5 СТРАНИЦИ ЗА СЪЩИЯ ДЕН ИЛИ ПО-МАЛКО ОТ 24 ЧАСА

Клиентите с договор или абонамент, както и постоянните клиенти физически лица ползват отстъпки от посочените цени.

ВСЕКИ ПРЕВОД ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ТРОЕН ПРОЦЕС НА ПРОВЕРКА – ПЪРВА ПРОВЕРКА ОТ САМИЯ ПРЕВОДАЧ, ВТОРА ПРОВЕРКА ЗА ГРАМАТИЧЕСКА, СИНТАКТИЧЕСКА И СТИЛИСТИЧНА КОРЕКТНОСТ И ПРЕЗ ТРЕТА ПРОВЕРКА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ.