УСТЕН ПРЕВОД

Преводаческа агенция ХОРЕЙ ЕООД осигурява преводачи за устни преводи както следва:

Вид

Цена (без ДДС)

1. Придружаващ превод

55,00 лв./час

2. Консекутивен превод

2.1 Изповядване на сделки с недвижими имоти, учредяване на дружество и др. подобни

69,00 лв./час

2.2 Бизнес разговори, преговори

69,00 евро/час

3. Симултанен (за екип от двама човека)

350,00 евро/ден

Важно:

  1. Заявяването за устен превод от страна на клиента по т. 1 и 2 трябва да бъде най-малко 3 до 5 дни преди датата на извършване на устния превод.
  2. Агенцията таксува устните преводи по т. 1 и 2 на половин час, като първия час е винаги пълен.
  3. Желателно е предоставянето на предварителни материали при превод по т. 1 и 2.
  4. При преводи извън София, включително в районите около околовръстното шосе и след него, клиентът поема за своя сметка транспорта в двете посоки.
  5. При преводи в страната, клиентът заплаща транспорта в двете посоки, храната и настаняването на преводача/преводачите.
  6. При целодневна ангажираност по т. 1 и 2 на един или повече преводачи се договаря по-ниска цена.
  7. При конферентни преводи по т. 3  клиентът задължително трябва да предостави предварително материали, с които да се запознае преводача, относно тематиката на превода.
  8. Посочените цени по-горе са приблизителни. За актуална оферта – моля, обадете се!