ОТСТЪПКИ ЗА ПАКЕТНИ УСЛУГИ

Пакетни цени за превод и легализация на комплекти от документи на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

Този ценоразпис е само информативен и не представлява оферта. За да получите индивидуална оферта за превод и легализация на Вашия документ и срок за неговото изпълнение, а така също и възможна отстъпка, свържете се с нас или заповядайте в нашия офис.

Вие сте трима наразделни приятели или приятелки и искате да замиете за чужбина, за да опитате късмета си? Пакетът „Приятели” е направен точно за вас.

1

Удостоверения за раждане

Пакет «Приятели»

І-ви екземпляр

65,90 лв.

Условия:
1. Бавна или нормална легализация (8-9 р.д.)
2. 100% предплата в брой
3. Превод на английски език
4. Трите документа може да са на лица без връзка между тях

ІІ-ри екземпляр

57,90 лв.

ІІІ-ти екземпляр

53,90 лв.

Цената включва превод от 1 страница, държавни таксови марки и легализация в Консулски отдел на МВнР.

Или искате да продължите образованието си в колеж в Англия, Холандия, Швейцария или другаде? Пакетът «Колежани» е точно това, от което се нуждаете.

2

Дипломи за средно образование

Пакет «Колежани»

І-ви екземпляр

99,95 лв.

Условия:
1. Бавна или нормална легализация (10-15 р.д.)
2. 100% предплата в брой
3. Превод на английски език
4. Трите документа може да са на лица без връзка между тях

ІІ-ри екземпляр

92,08 лв.

ІIІ-ти екземпля

87,45 лв.

Цената включва превод от 2,5 страници, нотариална заверка на препис, заверяване с Апостил в МОН, държавни таксови марки и легализация в Консулски отдел на МВнР. Срокът за заверяване в МОН е 6 р.д., като е възможно да има закъснение от тяхна страна и в този случай срокът на легализация се удължава сътветно с дните закъснение.

А може би искате да бъдете студент в Америка, Канада, Австралия или да си останете в добрата стара Европа? Ние сме отново насреща и Ви предлагаме Пакета «Студент».

3

Комбинация от  документи

Пакет «Студент»

І-ви документ: Удостоверение за раждане

53,90 лв.

Условия:
1. Нормална или бавна легализация (7-15 р.д.)
2. 100% предплата в брой
3. Превод на английски език
4. Трите документа трябва да са на едно лице

ІІ-ри документ: Свидетелство за съдимост

45,90 лв.

ІІІ-ти документ: Диплома за средно образование или Свидетелство за професионална квалификация

87,45 лв.

Ако добавите медицинско свидетелство за работа в чужбина, за него заплащате 77,80 лв.

Или пък мислите да запишете втора магистърска степен или докторантура? В такъв случай Пакетът «Докторант» е най-точният избор.

4

Комбинация от документи

Пакет «Докторант»

І-ви документ: Удостоверение за раждане

53,90 лв.

Условия:
1. Нормална или бавна легализация (7-15 р.д.)
2. 60% предплата в брой, 40% доплащане в брой при получаване на готовите документи
3. Превод на английски език
4. Трите документа може да са на различни лица без връзка между тях

ІІ-ри документ: Свидетелство за съдимост

45,90 лв.

ІІІ-ти документ: Диплома за средно образование

87,45 лв.

ІV-ти документ: Диплома за висше образавание

87,45 лв.

V-ти документ: Приложение към диплома да висше образование

79,02 лв.

Цената за дипломите включва превод от 2,5 страници, нотариална заверка на препис, заверяване с Апостил в МОН, държавни таксови марки и легализация в Консулски отдел на МВнР. Срокът за заверяване в МОН е 6 р.д., като е възможно да има закъснение от тяхна страна и в този случай срокът на легализация се удължава сътветно с дните закъснение.

Семейни пакети

Вие сте младо семейство или двойка влюбени и искате за видите как е „на запад”? Заповядайте при нас и се възползвайте от Пакета „Ново начало”.

1

Удостоверения за раждане и удостоверение за брак

Пакет «Ново начало»

І-ви екземпляр

65,90 лв.

Условия:
1. Бавна легализация (9 р.д.)
2. 100% предплата в брой
3. Превод на английски език
4. Трите документа трябва да са на едно семейство

ІІ-ри екземпляр

57,90 лв.

ІІІ-ти документ: удостоверение за брак

53,90 лв.

Цената включва превод от една страница, държавни таксови марки и легализация в Консулски отдел на МВнР.

Или пък вече имате детенце или две и трябва да заминете всички в друга държава? За този случай сме подготвили за вас Пакета «Слънчице».

2

Удостоверения за раждане и удостовение за брак

Пакет „Слънчице”

І-ви документ: Удостоврение за раждане

65,90 лв.

Условия:
1. Бавна легализация (9 р.д.)
2. 100% предплата в брой
3. Превод на английски език
4. Трите документа трябва да са на едно семейств

ІІ-ри документ: Удостоверение за раждане

57,90 лв.

ІІІ-ти документ: удостоверение за брак

53,90 лв.

ІV-ти документ: Удостоверение за раждане едно дет

49,90 лв.

Ако добавите удостоверение за раждане на второ и трето дете, заплащате съответно 45,90 лв. и 41,90 лв.

А може би семейно се местите за дълго да живеете и да се развивате професионално в друга държава? Нашият пакет «Ново бъдеще» ще ви пмогне.

3

Комбинация от докумети

Пакет «Ново бъдеще»

І-ви документ: Удостоврение за раждане

65,90 лв.

Условия:
1. Бавна легализация (7-15 р.д.)
2. 40% предплата в брой, 40% доплащане в брой след 5 работни дни и 20% доплащане в брой при получаване на готовите документи
3. Превод на английски език
4. Трите документа трябва да са на едно семейство

ІІ-ри документ: Удостоверение за раждане

57,90 лв.

ІІІ-ти документ: Удостоверение за брак

53,90 лв.

ІV-ти документ: Свидетелство за съдимост

45,90 лв.

V-ти документ: Свидетелство за съдимост

44,55 лв.

VІ-ти документ: Диплома за средно образование

87,45 лв.

VІІ-ми документ: Диплома за висше образавание

87,45 лв.

VІІІ-ми документ: Приложение към диплома да висше образование

79,02 лв.

ІХ-ти документ: Диплома за средно образование

87,45 лв.

Х-ти документ: Диплома за висше образавание

87,45 лв.

ХІ-ти документ: Приложение към диплома да висше образование

79,02 лв.

Цената за дипломите включва превод от 2,5 страници, нотариална заверка на препис, заверяване с Апостил в МОН, държавни таксови марки и легализация в Консулски отдел на МВнР. Срокът за заверяване в МОН е 6 р.д., като е възможно да има закъснение от тяхна страна и в този случай срокът на легализация се удължава сътветно с дните зкъснение.

Донесете или ни изпратете документите и ние ще извършим цялата процедура, като след това ще Ви дадем или изпратим готовите документи без Вие да ходите никъде или да правите нищо. Всички куриерски разходи до София и обратно до Вас са за Ваша сметка.

Всички цени са обявени в български лева и без начислен ДДС